7pa5 – Deliu: If courts continue to not be functional, the opening of negotiations won’t be possible

on 22 June 2020, Nirvana Deliu, EMA Policy Researcher was invited at the morning show 7pa5 of Vizion Plus discussing and analysing the 15 priorities, proposed as conditions by European Parliament, to be fulfilled by Albania before organizing the Fist Intergovernmental Conference EU-Albania.  Më 22 qershor 2020, hulumtuesja e EMA, Nirvana Deliu ishte e ftuar në emisionin e mëngjesit në Vizion Plus 7pa5 për të folur mbi 15 masat që duhen ndërmarrë nga Shqipëria, të sugjeruara si kushte nga Parlamenti Europian para zhvillimit të Konferencës së parë Ndërqeveritare BE-Shqipëri.

7pa5 – Deliu: If courts continue to not be functional, the opening of negotiations won’t be possible