A2-News: EMA “Një `JO` e BE dëmton kredibilitetin e procesit të zgjerimit”

Më 16 tetor 2019, Nirvana Deliu, Hulumtuese Politikash në Lëvizjen Europiane në Shqipëri, ishte e ftuar në A2 News ku  analizoi teknikisht procesin e integrimit shqiptar, situatën e sotme ku ndodhet vendi, si dhe hapat e mëtejshme të vendit në rast të “ dritës jeshile” të ditëve në vijim.

A2-News: EMA”Një `JO` e BE dëmton kredibilitetin e procesit të zgjerimit”