Aktivitete

Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse

Konferenca përmbyllëse është mbajtur më 30 korrik 2020, nëpërmjet platformës Zoom. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi  50 pjesëmarrës, kryesisht profesionistë nga institucione publike, përfaqësues të NGO – ve, hulumtues, studentë dhe lektorë. Gledis Gjipali – European Movement Albania, fillimisht prezantoi objektivat prezantoi objektivin e Serisë së Integrimit në BE dhe rezultatet e arritura nga […]

Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020

Në kuadër të projektit: “Shqyrtimi i ndikimit të Integrimit Europian në  dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë” zhvilluar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me ELIAMEP në Greqi, 12 webinare u realizuan gjatë muajit korrik 2020 si pjesë e Serive të Integrimit Europian. Webinaret e zhvilluara gjatë javës së tretë 21-28 korrik ishin: Webinar 8, 21 […]

Seritë e Integrimit Europian – Java e dytë 14 -17 korrik 2020

  Webinar 5, 14 korrik 2020 – Webinar i pestë u zhvillua me folësin kryesor Dr. Karantrantos. Ai foli për politikat e BE-së në fushën e Luftimit dhe Parandalimit të Ekstremizmit të dhunshëm. Ai filloi me një përkufizim të radikalizimit, i cili është procesi drejt kalimit në ekstremizëm të dhunshëm, ku njerëzit adoptojnë sisteme ekstremiste […]

Seritë e Integrimit Europian – Java e parë, 3-10 korrik 2020

Në kuadër të projektit: “Shqyrtimi i ndikimit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë” zhvilluar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me ELIAMEP në Greqi, 12 webinare u zhvilluan gjatë muajit korrik 2020  si pjesë e Serive të Integrimit Europian. Webinar  1, 2 korrik 2020 – kishte si folës kryesor Dr. Dimitar Bechev, […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces

Në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri dhe Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, 12 sesione informimi do të zhvillohen në të gjithë rajonin e Shqipërisë. Këto aktivitete të zbatuara […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA

Në kuadër të projektit të Qendrës Burimore Kombëtare për Shoqërinë Civile në Shqipëri, të implementuar nga Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, EMA dhe ekspertët e saj po kontribuojnë me leksione mbi integrimin në BE dhe rolin e Shoqërisë Civile për çdo vit akademik të Akademisë së […]

Konventa: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), Sesioni I, Grupi i Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri

Më 28 Shkurt 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association  dhe Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e SlovakAid, organizoi Sesionin e I të Grupit të Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri, me temë “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin […]

Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë

Të premten më 7 shkurt 2020 u zhvillua në Tirana paneli i diskutimit: “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e BallVizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë kanit: Drejt horizonteve alternative”. Ky aktivitet u organizua nga Instituti Ndërkombëtar për Paqen (IIP), Austri në bashkëpunim me Institutin […]

Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës

Në kuadër të projektit “Shqyrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit”, që po zbatohet nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me organizatën ELIAMEP (Greqi) me mbështetjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve (CFCU), të Ministrisë së […]

Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, janar 2020 Tiranë

Në kuadër të projektit “Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Malit të Zi” implementuar nga Democracy for Development (D4D) (Kosovë) me mbështetjen e European Fund for the Balkans (Programi Think&Link), u zhvillua në Tiranë aktiviteti i datës 24 janar 2020, organizuar nga EMA si organizatë partnere e […]