Aktivitete

Prezantim i Analizës SWOT në kuadër të Projektit Erasmus + “T.A.K.E Part”

Në datën 5 nëntor 2019 u zhvillua takimi informues në Europe House Tiranë, mes European Movement in Albania (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin e dytë që do të zhvillohet në kuadër të projektit të Programit Erasmus + (KA3 Action) në bashkëpunim me Institute for the Future (Itali) në datat 11-16 nëntor […]

Takim Informues mbi Aktivitetin T.A.K.E Part në kuadër të Erasmus +

Në takimin informues të mbajtur më datë 25 tetor 2019, mes European Movement in Albania (EMA) e 25 të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin që pritet të zhvillohet në Napoli, në datat 11-16 nëntor, pati prezantime mbi i) organizatën dërguese EMA-n, punën e saj me të rinjtë ndër vite dhe mundësi të tjera angazhimi për […]

Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për SHC.

Në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri dhe Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, 12 sesione informimi do të zhvillohen në të gjithë rajonin e Shqipërisë. Këto aktivitete të zbatuara […]

Dita e Europës 2019 – Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2019

Për të pestin vit radhazi Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi Modelin Simulues të Institucioneve të Bashkimit Europian (EUIS) 2019 në Shqipëri. Ky simulim u organizua me mbështetjen e Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare në kuadërtë programit “Europa për Qytetarët”. Sesioni i trajnimit i pjesëmarrësve të Simulimit të Institucioneve të BE-së u mbajt më 31 maj 2019 […]

Dixhitalizimi si mjet për forcimin e demokracisë- Analiza SWOT

Në datën 5 qershor 2019 u zhvillua takimi informues në Tiranë, mes Lwvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për seminarin e parë në kuadër të projektit të Programit Erasmus + (KA3 Action) në bashkëpunim me Institute for the Future (Itali) në datat 10-15 Qershor 2019. Tema e këtij aktiviteti ishte […]

Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019

Më 28 maj 2019, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, u organizua Forumi Rinor me temën: “Zgjedhjet e BE-së: Ndikimi i tyre në BE dhe në të ardhmen e Shqipërisë” në kuadër të projektit “Dita e Europës 2019”, të cilin Lëvizja Europiane në Shqipëri po e zbaton me mbështetjen e Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare […]

Aktivitet Informues : Projekti T.A.K.E Part

Në takimin informues të mbajtur më datë 18 mars 2019, mes European Movement in Albania (EMA) e të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin që do të zhvillohet në Napoli në kuadër të projektit TAKE Part, të Programit Erasmus +, në datat 10-15 qershor 2019, pati prezantime mbi i) organizatën dërguese EMA-n, punën e saj me […]

Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Balkans Policy Research Group (BPRG) në Kosovë dhe European Movement Novi Sad në Serbi mbështetur nga Western Balkan Fund (WBF) kanë organizuar Forumin Rajonal me temë: “Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara […]

Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D),  ka lansuar punimin “Konektivitet për Zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”, hulumtim ky i përqendruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Ky hulumtim është realizuar me bashkëpunim ndërmjet D4D-së, Lëvizjes Evropiane në Shqipëri (EMA) dhe Transconflict në Serbi, me mbështetje nga Fondi Evropian për Ballkanin. Punimi mëton të vë në dritë kompleksitetin […]

Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018.

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Kosovë dhe Transconflict në Serbi, me mbështetjen e European Fund for Balkan (EFB) organizuan në datën 2 Nëntor 2018, një Forum Diskutues në Tiranë me temë Konektiviteti për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi. Aktiviteti synonte të rriste ndërgjegjësimin dhe transparencën në lidhje […]