Aktivitete

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 24 tetor 2023 Elbasan

U zhvillua më 24 tetor 2023, në Elbasan workshopi në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. Workshopi bëri bashkë stafin akademik të universitetit, studentë, të rinj aktivistë dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile për të diskutuar […]

Çështjet e shtetit të së drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e kërkuesve shqiptarë, 29 shtator 2023

Më datë 29 shtator 2023 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi forumin me temë “Çështjet e Shtetit të së Drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e Kërkuesve shqiptarë”, në kuadër të projektit “Ndërtimi i Partneritetit mbi Çështjet Themelore: Fuqizimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE”, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian – […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023

Më 3 korrik 2023, u mbajt aktiviteti i radhës në kuadër të Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile e cila po implementohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri dhe Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Gledis Gjipali, Drejtori Ekzekutiv i EMA në fjalën e tij hapëse bëri një […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra

Më 23 qershor 2023, EMA organizoi një Workshop me temë “Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile”, në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri dhe Qendrën Shqiptare […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë

Më datë 2 qershor 2023, pranë Shtëpisë së Europës në Tiranë, u zhvillua një workshop që kishte si synim angazhimin e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave në kuadër të Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile e cila po implementohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 16 maj 2023, Vlorë

Më 16 maj 2023, EMA organizoi në Vlorë një workshop me temë “Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave”, në kuadër të Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile  e cila po implementohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim […]

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Mentorimi

Në kuadër të projektit Qendra Kombëtare Burimoree Burimeve për Shoqërinë Civile në Shqipëri, zbatuari organizuar nga Partnerët për Ndryshim dhe Zhvillim në Shqipëri në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, EMA  dhe ekspertët e saj po kontribuojnë me një sërë sesionesh mentorimi. Sesionet e mentorimit synojnë të japin udhëzime praktike dhe të ofrojnë një orientim të qartë […]

Konventa 2021-2023 (Grupi i Punës I: Kapitulli 24) Nevoja për miratimin e një Strategjie Kombëtare për Mbrojtjen/Të Drejtat e Viktimave të Krimit, 30 mars 2023

Më datë 30 mars 2023, Lëvizja Europiane në  Shqipëri (EMA) dhe Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, zhvilluan, sesionin e radhës të Grupit të Punës I (Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe Të Drejtat Themelore”) në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021- 2023. Aktiviteti nisi me […]

Sesioni Plenar i Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021-2023, 24 mars 2023

European Movement Albania  (EMA) dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian (KKIE), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizuan Sesionin Plenar të Konventës Kombëtare për Integrimin Europian 2021- 2023. Aktiviteti u organizua në dy pjesë dhe në panelin e parë përshëndeti znj.Jorida Tabaku, Kryetare e KKIE, znj. Etilda Gjonaj, Nënkryetare […]

Gjyqi Simulues i GJED 2023 – Të drejtat e migrantëve dhe refugjatëve, 24 mars 2023

U zhvillua të premten më  datë 24 mars 2023, Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane të Bashkimit Europian (e njohur GJED) me fokus të drejtat e migrantëve dhe refugjatëve në Bashkimin Europian, i organizuar nga EMA në bashkëpunim me Kolegjin Universitar Bedër. Qëllimi i këtij gjyqi simulues ishte rritja e njohurive teorike dhe praktike të pjesëmarrësve […]