Aktivitete

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA

Në kuadër të projektit të Qendrës Burimore Kombëtare për Shoqërinë Civile në Shqipëri, të implementuar nga Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, EMA dhe ekspertët e saj po kontribuojnë me leksione mbi integrimin në BE dhe rolin e Shoqërisë Civile për çdo vit akademik të Akademisë së […]

Konventa: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), Sesioni I, Grupi i Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri

Më 28 Shkurt 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association  dhe Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e SlovakAid, organizoi Sesionin e I të Grupit të Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri, me temë “Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt): Sfidat në monitorimin […]

Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë

Të premten më 7 shkurt 2020 u zhvillua në Tirana paneli i diskutimit: “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e BallVizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë kanit: Drejt horizonteve alternative”. Ky aktivitet u organizua nga Instituti Ndërkombëtar për Paqen (IIP), Austri në bashkëpunim me Institutin […]

Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës

Në kuadër të projektit “Shqyrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit”, që po zbatohet nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me organizatën ELIAMEP (Greqi) me mbështetjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve (CFCU), të Ministrisë së […]

Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, janar 2020 Tiranë

Në kuadër të projektit “Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Malit të Zi” implementuar nga Democracy for Development (D4D) (Kosovë) me mbështetjen e European Fund for the Balkans (Programi Think&Link), u zhvillua në Tiranë aktiviteti i datës 24 janar 2020, organizuar nga EMA si organizatë partnere e […]

Prezantim i Analizës SWOT në kuadër të Projektit Erasmus + “T.A.K.E Part”, nëntor 2019

Në datën 5 nëntor 2019 u zhvillua takimi informues në Europe House Tiranë, mes European Movement in Albania (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin e dytë që do të zhvillohet në kuadër të projektit të Programit Erasmus + (KA3 Action) në bashkëpunim me Institute for the Future (Itali) në datat 11-16 nëntor […]

Takim Informues mbi Aktivitetin T.A.K.E Part në kuadër të Erasmus +, tetor 2019 Tiranë

Në takimin informues të mbajtur më datë 25 tetor 2019, mes European Movement in Albania (EMA) e 25 të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin që pritet të zhvillohet në Napoli, në datat 11-16 nëntor, pati prezantime mbi i) organizatën dërguese EMA-n, punën e saj me të rinjtë ndër vite dhe mundësi të tjera angazhimi për […]

Dita e Europës 2019 – Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2019, qershor 2019 Tirana

Për të pestin vit radhazi Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi Modelin Simulues të Institucioneve të Bashkimit Europian (EUIS) 2019 në Shqipëri. Ky simulim u organizua me mbështetjen e Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare në kuadërtë programit “Europa për Qytetarët”. Sesioni i trajnimit i pjesëmarrësve të Simulimit të Institucioneve të BE-së u mbajt më 31 maj 2019 […]

Dixhitalizimi si mjet për forcimin e demokracisë- Analiza SWOT, qershor 2019 Tiranë

Në datën 5 qershor 2019 u zhvillua takimi informues në Tiranë, mes Lwvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për seminarin e parë në kuadër të projektit të Programit Erasmus + (KA3 Action) në bashkëpunim me Institute for the Future (Itali) në datat 10-15 Qershor 2019. Tema e këtij aktiviteti ishte […]

Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019

Më 28 maj 2019, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, u organizua Forumi Rinor me temën: “Zgjedhjet e BE-së: Ndikimi i tyre në BE dhe në të ardhmen e Shqipërisë” në kuadër të projektit “Dita e Europës 2019”, të cilin Lëvizja Europiane në Shqipëri po e zbaton me mbështetjen e Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare […]