Aktivitete

Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019

Më 28 maj 2019, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, u organizua Forumi Rinor me temën: “Zgjedhjet e BE-së: Ndikimi i tyre në BE dhe në të ardhmen e Shqipërisë” në kuadër të projektit “Dita e Europës 2019”, të cilin Lëvizja Europiane në Shqipëri po e zbaton me mbështetjen e Lëvizjes Europiane Ndërkombëtare […]

Aktivitet Informues : Projekti T.A.K.E Part

Në takimin informues të mbajtur më datë 18 mars 2019, mes European Movement in Albania (EMA) e të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin që do të zhvillohet në Napoli në kuadër të projektit TAKE Part, të Programit Erasmus +, në datat 10-15 qershor 2019, pati prezantime mbi i) organizatën dërguese EMA-n, punën e saj me […]

Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Balkans Policy Research Group (BPRG) në Kosovë dhe European Movement Novi Sad në Serbi mbështetur nga Western Balkan Fund (WBF) kanë organizuar Forumin Rajonal me temë: “Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara […]

Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D),  ka lansuar punimin “Konektivitet për Zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”, hulumtim ky i përqendruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Ky hulumtim është realizuar me bashkëpunim ndërmjet D4D-së, Lëvizjes Evropiane në Shqipëri (EMA) dhe Transconflict në Serbi, me mbështetje nga Fondi Evropian për Ballkanin. Punimi mëton të vë në dritë kompleksitetin […]

Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018.

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Kosovë dhe Transconflict në Serbi, me mbështetjen e European Fund for Balkan (EFB) organizuan në datën 2 Nëntor 2018, një Forum Diskutues në Tiranë me temë Konektiviteti për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi. Aktiviteti synonte të rriste ndërgjegjësimin dhe transparencën në lidhje […]

EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale

Më 26 qershor në Tiranë u zhvillua takimi diskutues mbi Direktivën 96/71/KE mbi “Dërgimin me Shërbim të Punonjësve”. Takimi synonte të diskutonte shkallën e përafrimit të Direktivës në legjislacionin kombëtar të punës, praktika të aplikimit të direktivës nga bizneset, kapacitetin e institucioneve për ta mbikëqyrur lëvizshmërinë për arsye punësimi e punës që zhvillohet në përputhje […]

Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi

Në kuadër të Revistës Juridike Shqiptare një tjetër aktivitet u zhvillua këtë herë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Shkencave Politike më 14 qershor 2018. Fokus i këtij aktiviteti nuk ishte vetëm prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare, por edhe diskutimi dhe prezantimi i një prej risive të kësaj […]

Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së

Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave, në bashkëpunim me Ambasadën e Holandës në Shqipëri, më datën 5 qershor 2018 organizuan diskutimin e hapur mbi kapacitetet përthithëse të institucioneve shqiptare të fondeve të BE-së në kuadër të kërkimit shkencor dhe inovacionit. Znj. Mona Xhexhaj, Drejtorja e Programit të EMA-s në fjalën […]

Modeli i Simulimit të Institucioneve të BE-së 2018

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), me mbështetjen e European Movement International, në kuadër të Programit ‘Europe for Citizens’ financuar nga Komisioni Europian, zhvilloi trajnimin e pjesëmarrësve në procesin e simulimit të Institucioneve të BE-së më 25 prill 2018 në Europe House, në kuadër të muajit të Europës 2018.  Prezantimi i aktivitetit u realizua nga Koordinatorja e Projektit […]

Aktiviteti Prezantues në Durrës i Revistës Juridike Shqiptare, 30 mars 2018

Më 30 mars 2018 u zhvillua aktiviteti prezantues dhe diskutues mbi Revistën Juridike Shqiptare në ambientet e Universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues të stafit akademik ashtu edhe studentë dhe ekspertë juristë nga institucionet gjyqësore të qytetit të Durrësit. Nirvana Deliu nga EMA prezantoi shkurtimisht nismën dhe risitë që […]