Aktivitete

AIEN – Moduli VIII: “Shoqëria e Informacionit dhe Kërkimi Shkencor”, 2-3 shkurt 2018

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN), ditën e premte dhe të shtunë, në datat 2-3 shkurt 2018 u zhvillua Moduli VIII: “Shoqëria e Informacionit dhe Media” si dhe “Shkenca dhe Kërkimi Shkencor”, me fokus Kapitullin 10 dhe 25 të procesit të negociatave BE-Shqipëri. Dita e parë e Modulit VIII nisi me […]

AIEN – Moduli VII: “Shqetësimet Mjedisore dhe Standardet e BE-së”, 10-11 nëntor 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN) u zhvillua në datat 10-11 nëntor 2017, Moduli VII: Shqetësimet Mjedisore dhe Standardet e BE-së, ku më shumë se 35 pjesëmarrës u informuan për situatën mjedisore në Shqipëri me fokus konkret legjislacionin e Mjedisit, institucionet përkatëse ashtu edhe acquis e BE dhe direktivat kryesore europiane. Gjatë Sesionit […]

AIEN – Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave – Kapitulli 24”, 3-4 nëntor 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 3-4 nëntor 2017 u zhvillua Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave”, me fokus Kapitullin 24 të procesit të negociatave BE-Shqipëri, mbi Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë. Sesioni i parë i këtij moduli nisi me një hyrje të përgjithshme mbi Politikat […]

Sesion Diskutimi në Vlorë rreth Revistës Juridike Shqiptare

Lëvizja Europiane në Shqipëri organizoi më 31 tetor 2017, në Vlorë aktivitetin prezantues të Revistës Juridike Shqiptare (ALJ), një nismë e ndërmarrë nga EMA me mbështetjen e Ambasadës Holandeze në Shqipëri. Gjatë prezantimit të RJSH një sesion informimi dhe diskutimi u realizua me fokus në aspekte të veçanta të Sistemit të Drejtësisë, sidomos mbi Reformën […]

Aktivitet Informues në Vlorë: Monitorimi i kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) dhe Kapitulli 24 (Drejtësi, Liri dhe Siguri)

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës “ Ismail Qemali”, organizuan në Vlorë më 30 tetor 2017, aktivitetin “Monitorimi i Kapitullit 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) dhe Kapitullit 24 (Drejtësi, Liri dhe Siguri) i procesit të pranimit të Shqipërisë në BE“. Sundimi i ligjit cilësuar si një vlerë themelore e […]

Aktivitet informues në Tiranë: Monitorimi i kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpërmjet këndvështrimit të shoqërisë civile.

Në kuadrin e projektit “Monitorimi i Kapitujve 23 dhe 24 të pranimit në BE të Shqipërisë nëpermjet këndvështrimit të Shoqërisë Civile”, mbështetur nga Fondacioni Konrad-Adenauer-Stiftung, nëpërmjet programit për sundimin e ligjit në Europën Jug-Lindore (RLP, SEE)Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi në Tiranë më 23 tetor 2017 aktivitetin informativ në të cilin ekspertët paraqitën raportet […]

AIEN – Moduli V: “Promovimi i të drejtave të njeriut në kuadër të Integrimit Europian”, 6-7 tetor 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 6 dhe 7 tetor u zhvillua Moduli V: “Promovimi i të drejtave të njeriut në kuadër të Integrimit Europian”. Temat kryesore të trajtuara në këtë modul kishin të bënin me rëndësinë e të drejtave themelore të njeriut, zbatimi i […]

AIEN – Moduli IV: “Lëvizja e Lirë e Personave”, 15-16 shtator 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 15-16 shtator u zhvillua Moduli IV: “Lëvizja e lirë e personave”, me fokus lëvizjen e lirë të personave dhe të punonjësve brenda Bashkimit Europian. Moduli IV nisi me një prezantim të shkurtër nga Aida Bushati, Koordinatore e AIEN dhe […]

AIEN- Moduli III: “Katër Liritë – Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”, 14-15 korrik 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 14-15 korrik 2017 u zhvillua Moduli III: “Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”. Dita e parë e Modulit III nisi me një prezantim të shkurtër nga z. Gledis Gjipali, Drejtori Ekzekutiv i EMA-s dhe […]

Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin

Pas aktivitetit të parë informues të zhvilluar nga EMA mbi zbatimin dhe sfidat e RAT dhe rolin e bashkive të reja, kapacitetet e nevojshme për zbatimin e kësaj reforme dhe përfshirjen e qytetarëve me anë të informimit, aktiviteti i dytë në Elbasan solli prodhimin e një sërë rekomandimesh ndaj politikave lokale dhe masave për zbatimin […]