Aktivitete

Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D),  ka lansuar punimin “Konektivitet për Zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”, hulumtim ky i përqendruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Ky hulumtim është realizuar me bashkëpunim ndërmjet D4D-së, Lëvizjes Evropiane në Shqipëri (EMA) dhe Transconflict në Serbi, me mbështetje nga Fondi Evropian për Ballkanin. Punimi mëton të vë në dritë kompleksitetin […]

Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018.

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Kosovë dhe Transconflict në Serbi, me mbështetjen e European Fund for Balkan (EFB) organizuan në datën 2 Nëntor 2018, një Forum Diskutues në Tiranë me temë Konektiviteti për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi. Aktiviteti synonte të rriste ndërgjegjësimin dhe transparencën në lidhje […]

EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale

Më 26 qershor në Tiranë u zhvillua takimi diskutues mbi Direktivën 96/71/KE mbi “Dërgimin me Shërbim të Punonjësve”. Takimi synonte të diskutonte shkallën e përafrimit të Direktivës në legjislacionin kombëtar të punës, praktika të aplikimit të direktivës nga bizneset, kapacitetin e institucioneve për ta mbikëqyrur lëvizshmërinë për arsye punësimi e punës që zhvillohet në përputhje […]

Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi

Në kuadër të Revistës Juridike Shqiptare një tjetër aktivitet u zhvillua këtë herë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Shkencave Politike më 14 qershor 2018. Fokus i këtij aktiviteti nuk ishte vetëm prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare, por edhe diskutimi dhe prezantimi i një prej risive të kësaj […]

Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së

Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave, në bashkëpunim me Ambasadën e Holandës në Shqipëri, më datën 5 qershor 2018 organizuan diskutimin e hapur mbi kapacitetet përthithëse të institucioneve shqiptare të fondeve të BE-së në kuadër të kërkimit shkencor dhe inovacionit. Znj. Mona Xhexhaj, Drejtorja e Programit të EMA-s në fjalën […]

Modeli i Simulimit të Institucioneve të BE-së 2018

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), me mbështetjen e European Movement International, në kuadër të Programit ‘Europe for Citizens’ financuar nga Komisioni Europian, zhvilloi trajnimin e pjesëmarrësve në procesin e simulimit të Institucioneve të BE-së më 25 prill 2018 në Europe House, në kuadër të muajit të Europës 2018.  Prezantimi i aktivitetit u realizua nga Koordinatorja e Projektit […]

Aktiviteti Prezantues në Durrës i Revistës Juridike Shqiptare, 30 mars 2018

Më 30 mars 2018 u zhvillua aktiviteti prezantues dhe diskutues mbi Revistën Juridike Shqiptare në ambientet e Universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues të stafit akademik ashtu edhe studentë dhe ekspertë juristë nga institucionet gjyqësore të qytetit të Durrësit. Nirvana Deliu nga EMA prezantoi shkurtimisht nismën dhe risitë që […]

Konferenca Përmbyllëse – Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN)

U zhvillua më 19-20 shkurt 2018 në Tiranë, aktiviteti Përmbyllës i Ciklit të parë të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN) 2018. Në këtë aktivitet morën pjesë si 53 pjesëmarrësit e ciklit të parë të AIEN, ashtu dhe përfaqësues të lartë të politikës shqiptare, përfaqësues të huaj, akademikë, shoqëri civile dhe grupe të tjera  […]

AIEN – Moduli VIII: “Shoqëria e Informacionit dhe Kërkimi Shkencor”, 2-3 shkurt 2018

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN), ditën e premte dhe të shtunë, në datat 2-3 shkurt 2018 u zhvillua Moduli VIII: “Shoqëria e Informacionit dhe Media” si dhe “Shkenca dhe Kërkimi Shkencor”, me fokus Kapitullin 10 dhe 25 të procesit të negociatave BE-Shqipëri. Dita e parë e Modulit VIII nisi me […]

AIEN – Moduli VII: “Shqetësimet Mjedisore dhe Standardet e BE-së”, 10-11 nëntor 2017

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN) u zhvillua në datat 10-11 nëntor 2017, Moduli VII: Shqetësimet Mjedisore dhe Standardet e BE-së, ku më shumë se 35 pjesëmarrës u informuan për situatën mjedisore në Shqipëri me fokus konkret legjislacionin e Mjedisit, institucionet përkatëse ashtu edhe acquis e BE dhe direktivat kryesore europiane. Gjatë Sesionit […]