Aktivitete

Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për Zhvillimin Rural

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, realizoi më datë 21 dhjetor 2015 në Lushnjë, Sesionin e 4 të Grupit të Punës III, me temë “Informaliteti në Sektorin e Bujqësisë dhe Kapaciteti për përthithjen e Fondeve Strukturore për […]

Mbrojtja e Mjedisit nëpërmjet Legjislacionit Penal

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Integrimit Europian, realizoi më datë 16 dhjetor 2015, Sesionin e fundit të Grupit të Punës IV me temë “Mbrojtja e Mjedisit nëpërmjet Legjislacionit Penal”.

Ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e qëndrueshëm

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit, realizoi në Fier, më datë 16 nëntor 2015 Sesionin e 3 të Grupit të Punës IV me temë “Ndikimi mjedisor i zhvillimit të burimeve natyrore dhe politikat e BE-së për zhvillimin e qëndrueshëm”.

Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, konvencionale dhe të integruara

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, realizoi më datë 2 nëntor 2015 Sesionin e III të Grupit të Punës së Bujqësisë me temë ”Adoptimi dhe zbatimi i kërkesave të Bashkimit Europian për produktet BIO, produktet konvencionale dhe […]

Ndotja e Mjedisit në Shqipëri dhe Standardet Europiane

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit, realizoi më datë 7 tetor 2015, në Elbasan, Sesionin e II të Grupit të Punës IV me temë ”Ndotja e Mjedisit në Shqipëri dhe Standardet Europiane”.

Sfidat në adoptimin dhe zbatimin e standardeve të sigurisë dhe cilësisë ushqimore nga AKU dhe operatorët e biznesit ushqimor

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, realizoi më datë 6 tetor 2015 Sesionin e II të Grupit të Punës III (Siguria Ushqimore, Veterinaria, Mbrojtja e Bimëve, Bujqësia dhe Zhvillimi Rural – Kapitujt 11 dhe 12), ku u trajtua tema “Sfidat në adoptimin dhe […]

Reforma në sigurinë ushqimore/ fuqizimi i partneritetit publik – privat për rritjen e efektivitetit të kontrollit zyrtar

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, realizoi më datë 29 korrik 2015 Sesionin e I të Grupit të Punës 3, me temë ”Reforma në sigurinë ushqimore/fuqizimi i partneritetit publik – privat për rritjen e efektivitetit të kontrollit […]

Konventa e Aarhus-it dhe situata në Shqipëri

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit, realizoi më datë 28 korrik 2015 Sesionin e I të Grupit të Punës 4 me temë ”Konventa e Aarhus-it dhe situata në Shqipëri”.

Politikat e migrimit dhe azilit

Në 18 Korrik 2015, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen e Ministrisë së Integrimit Europian dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, organizoi Sesionin e I të Grupeve të Punës me temë” Politikat e migrimit dhe azilit”. Znj. Elona Gjebrea, Zv. Ministre e Punëve të Brendshme e konsideroi […]

Sistemi i Drejtësisë për të Miturit

Më 16 korrik 2015, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association (SFPA), si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Integrimit Europian zhvilloi Sesionin e Parë të Grupeve të Punës me temë: “Sistemi i Drejtësisë për të Miturit”. Sesioni u hap me fjalën e Z. Idlir Peçi, […]