Aktivitete

Forum: Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit- Vlorë

Më 5 korrik 2012, EMA nmbështetur nga National Endowment for Democracy (NED) dhe Ambasada Britanike në Shqipëri, organizoi në ambjentet e Qendrës së Informimit mbi BE Vlorë forumin e radhës me titull: “Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit”.  Të pranishëm në këtë forum ishin studentë, akademikë dhe përfaqësues të mediave lokale, të cilët […]

Forum: Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit

Më 26 qershor 2012, EMA mbështetur nga Ambasada Britanike në Shqipëri dhe National Endowment for Democracy (NED), organizoi në ambjentet e Qendrës së Informimit Europian në Shkodër, forumin me titull: “Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit”. Studentë, akademikë dhe përfaqësues të mediave lokale morën pjesë në këtë forum. Aktiviteti u hap nga Z. […]

Panairi për Qytetarët “Bëj të dëgjohet zëri yt”

Më 21.06.2012, Ambasada e Amerikane në Shqipëri organizoi Panairin për Qytetarët “Bëj të dëgjohet zëri yt”, ku ishte e ftuar edhe EMA. Panairi për qytetarët kishte si qëllim forcimin e parimeve demokratike duke angazhuar qytetarët shqiptarë në katër çështje kryesore: Kujdesi Shëndetësor, Arsimi, Mjedisi, dhe të Qeverisja. Gjatë aktivitetit, stafi i EMA-s ofroi informacion mbi […]

Forumi: Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit

Më 13 qershor 2012, Lëvizja EMA në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe Ambasadën Italiane,  organizoi forumin me temë “Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit”, ku i ftuar nderi ishte Shkëlqesia e Tij Z. Massimo Gaiani, Ambasador i Republikës Italiane në Shqipëri. Ky aktivitet, në të cilën morën pjesë studente dhe pedagogë […]

Sesion trajnimi mbi pushtetin vendor në Vlorë

Në kuadër të projektit të financuar nga NED “Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe kërkesës nga të rinjtë për llogaridhënie institucionale” EMA organizoi më 5 korrik 2012, një sesion trajnimi në ambientet e Qendrës së Informimit mbi BE-së, Vlorë. Krahas pajisjes së studentëve me informacion të përgjithshëm mbi mënyrën e funksionimit të pushtetit vendor, sesioni i […]

Forum: Perspektiva Evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës

Forumi: “Perspektiva Evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës: Stade të ndryshme, sfida të ngjashme” Më 25 Maj 2012, EMA në bashkëpunim me KCSF organizoi forumin me temë “Perspektiva Evropiane e Shqipërisë dhe Kosovës: Stade të ndryshme, sfida të ngjashme”, ku i ftuar nderi ishte Shkëlqesia e Tij Z. Karsten Ankjaer Jensen, Ambasador i Mbretërisë së Danimarkës […]

Leksion Publik: Zgjerimi i demokracisë pjesëmarrjese në nivel lokal

Më 21 maj 2012, EMA, në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” organizoi një leksion publik mbi “Zgjerimin e demokracisë pjesëmarrjese në nivel lokal”, ku i ftuar nderi ishte Shkëlqesia e Tij Z. Henk G. C. Van Den Dool, Ambasador i Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Shqipëri. Ky aktivitet u mbajt në kuadër […]

Aktivitetet e Ditës së Europës

Në kuadër të Aktiviteteve të Ditës së Europës, EMA në bashkëpunim me Roma Active Albania (RAA) organizoi më 4 Maj 2012 në Qendrën e Informimit të  Bashkimit Europian, një sesion trajnimi mbi “Mbrojtjen e të drejtave të njeriut në kuadër të procesit të integrimit në BE”. Ky aktivitetet, i mbështetur nga Komisioni Europian, kishte për […]

Inkurajimi i përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore nëpërmjet rritjes së informimit

Më datë 16 shkurt 2012, EMA në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës organizuan forumin me temë “Inkurajimi i përgjegjshmërisë së qeverisjes vendore nëpërmjet rritjes së informimit”. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Inkurajimi i përgjegjësisë së qeverisjes vendore: mbështetje për Bashkinë e Vlorës në përmirësimin e procesit të informimit të publikut” mbështetur nga […]

Forum Informativ: Kuptimi i procesit të integrimit europian të vendit

Më 3 Shkurt 2012, EMA organizoi në Universitetin e Korçës “Fan. S. Noli” forumin informativ me temë “Kuptimi i procesit të integrimit europian të vendit” ku e ftuar nderi ishte Shkëlqesia e saj Znj. Fiona Mcllwham, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri.  Ky aktivitet u mbajt në kuadër të projektit “Shtjellimi i Procesit të […]