Aktivitete

Trajnimi: Të njihemi më nga afër me qeverisjen vendore, në Shkodër

Më 21, 26 dhe 28 dhjetor 2012, EMA në bashkëpunim me Intelektualët e rinj, Shpresë në Shkodër, organizoi serinë e trajnimeve me temë “Të njihemi më nga afër me qeverisjen vendore”, në ambjentet e Qendrës sëInformimit mbi BE-në në Shkodër. Këto aktivitete u mbajtën në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcimit të demokracisë […]

Forumi: Përtej statusit kandidat – qasja drejt anëtarësimit

Më 16 nëntor 2012, EMA në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert (FES) organizoi forumin me temë “Përtej statusit kandidat – qasja drejt anëtarësimit”. Të ftuar nderi në këtë aktivitet ishin: Z. Edmond Panariti, Ministër i Punëve të Jashtme, Z. Fatos Beja, Kryetar i Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme dhe Z. Ditmir Bushati, Kryetar i […]

Forumi: Drejt institucionalizimit të marrëdhënieve mes aktorëve shtetërorë dhe atyre jo – shtetërorë në Shqipëri

Më 26 shtator 2012, Blerta Hoxha, hulumtuese pranë EMA-s,  në bashkëpunim me Fondacionin Pontis – Sllovaki organizoi Forumin e Politikave: “Drejt institucionalizimit të marrëdhënieve mes aktorëve shtetërorë dhe atyre jo – shtetërorë në Shqipëri“. Forumi mblodhi së bashku përfaqësues të institucioneve shtetërore, hulumtues, përfaqësues të shoqërisë civile dhe media të cilët diskutuan mbi problematikat e […]

Drejt politikës së kohezionit të BE-së dhe përmbushjes së kërkesave të IPA-s në Shqipëri

Më 12 shtator 2012, EMA mbështetur nga Fondacioni Pontis organizoi forumin  me temë “Drejt politikës së kohezionit të BE-së dhe përmbushjes së kërkesave të Instrumentit të Para-aderimit (IPA) në Shqipëri”.  Duke pasur parasysh mungesën e një politike të duhur të kohezionit në Shqipëri dhe fazën elementare të përgatitjes së saj në kontekstin e pranimit në […]

Forumi: Forcimi i democracisë pjesëmarrëse tek të rinjtë, Shkodër

Më 20 korrik 2012, EMA, në bashkëpunim me National Endowment Fund (NED) dhe Qendrën e Informimit mbi BE-në në Shkodër, organizoi një forum televiziv të titulluar \”Forcimi i democracisë pjesëmarrëse tek të rinjtë\”. Ky aktivitet është vazhdimësi e një serie aktivitetesh që synojnë rritjen e angazhimit të të rinjve në vendim-marrjen vendore si një formë […]

Forumi: Përmirësimi i politikave të punësimit në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE

Më 17 Korrik 2012, EMA, në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Balkan Trust for Democracy (BTD), organizoi forumin me temë “Përmirësimi i politikave të punësimit në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE”. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues të institucioneve shtetërore, komunitetit të biznesit në Shqipëri, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile […]

Sesion trajnimi mbi pushtetin vendor në Elbasan

Në kuadër të projektit të financuar nga NED “Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe kërkesës nga të rinjtë për llogaridhënie institucionale” EMA organizoi më 13 korrik 2012, një sesion trajnimi në ambientet e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. Ky aktivitet është vazhdim i nje cikli aktivitetesh të cilat synojnë rritjen e angazhimit të të rinjve në […]

Forum: Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit- Vlorë

Më 5 korrik 2012, EMA nmbështetur nga National Endowment for Democracy (NED) dhe Ambasada Britanike në Shqipëri, organizoi në ambjentet e Qendrës së Informimit mbi BE Vlorë forumin e radhës me titull: “Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit”.  Të pranishëm në këtë forum ishin studentë, akademikë dhe përfaqësues të mediave lokale, të cilët […]

Forum: Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit

Më 26 qershor 2012, EMA mbështetur nga Ambasada Britanike në Shqipëri dhe National Endowment for Democracy (NED), organizoi në ambjentet e Qendrës së Informimit Europian në Shkodër, forumin me titull: “Kuptimi i procesit të Integrimit Europian të vendit”. Studentë, akademikë dhe përfaqësues të mediave lokale morën pjesë në këtë forum. Aktiviteti u hap nga Z. […]

Panairi për Qytetarët “Bëj të dëgjohet zëri yt”

Më 21.06.2012, Ambasada e Amerikane në Shqipëri organizoi Panairin për Qytetarët “Bëj të dëgjohet zëri yt”, ku ishte e ftuar edhe EMA. Panairi për qytetarët kishte si qëllim forcimin e parimeve demokratike duke angazhuar qytetarët shqiptarë në katër çështje kryesore: Kujdesi Shëndetësor, Arsimi, Mjedisi, dhe të Qeverisja. Gjatë aktivitetit, stafi i EMA-s ofroi informacion mbi […]