Aktivitete

Trajnim në kuadër të fushatës së informimit të komunitetit rom në Shqipëri

Të enjten, datë 24 shkurt 2011, në ambientet e sallës së trajnimeve të Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Shqipëri (OSFA), Lëvizja Europiane në Shqipëri zhvilloi një trajnim me përfaqësues të shoqatave që punojnë me komunitetin rom në Shqipëri si dhe vullnetarë të PNUD-Bashkia Tiranë, të angazhuar po me këtë komunitet. Aktiviteti u mbajt në […]

Selanik II – Rruga për të kapërcyer status quo-n e procesit të zgjerimit të BE-së?

Sot, më 18 Shkurt 2010, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung (FES), organizuan forumin politik: “Selanik II – Rruga për të kapërcyer status quo-n e procesit të zgjerimit të BE-së?” Qëllimi i këtij aktiviteti ishte analizimi i situatës aktuale të procesit të zgjerimit të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor […]