Publikime

Vende në Tranzit 2015: Shqipëria

Freedom House ka publikuar raportin vjetor “Vende në Trazit 2015” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në aspektin e demokratizimit në fusha të rëndësishme si: Qeverisja Demokratike Kombëtare; Procesi Zgjedhor; Shoqëria civile; Media e Pavarur; Qeverisja Lokale Demokratike; Kuadri Gjyqësor dhe Pavarësia dhe Korrupsioni, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen e kritereve […]

Dokumenti i Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm, shkurt 2016

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Dokumentin e Politikave: Shpjegimi i Procesit të Berlinit në Shërbimin e Jashtëm të kryer nga Z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i EMA-s si pjesë e një projekti të mbështetur financiarisht nga Ambasada Zvicerane në Shqipëri. Ky dokument synon të shpjegojë kontekstin politik, ekonomik dhe shoqëror të Procesit të […]

Konventa Rajonale për Integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor, dhjetor 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju broshurën informative “Konventa Rajonale për Integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor” në kuadër të projektit të zbatuar nga Lëvizja Europiane në Mal të Zi, në partneritet me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri dhe Lëvizjen Europiane në Serbi, të mbështetur financiarisht nga Pakti i Stabilitetit Gjerman dhe Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit.

Raporti i politikave: Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare, korrik 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju raportin e politikave: “Kushtëzimi i BE-së si një fuqi transformuese në rastin e Administratës Publike Shqiptare”. Ky raport i politikave është përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2015. (ThinkTanks Ofron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), e cila mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i […]

Vende në Tranzit 2014: Shqipëria

Freedom House ka publikuar raportin vjetor “Vende në tranzit 2014” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në aspektin e demokratizimit në fusha të rëndësishme si: Qeverisja Demokratike Kombëtare; Procesi Zgjedhor; Shoqëria civile; Media e Pavarur; Qeverisja Lokale Demokratike; Kuadri Gjyqësor dhe Pavarësia; dhe Korrupsioni, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen e kritereve […]

Studimi i Politikave: Shoqëria Civile në Integrimin e BE-së në Ballkanin Perëndimor, tetor 2014

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju studimin e politikave: “RAPORTI “Shoqëria civile në BE Integrimi i Ballkanit Perëndimor”. Dinamika në procesin e anëtarësimit kërkon angazhimin e mënjwhershëm të OSHC-ve në procesin e konsultimeve, monitorimit dhe zbatimit të legjislacionit të ri. Marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe OSHC-ve kanë evoluar gjatë viteve, duke adresuar sfidat dhe […]

Broshurë Informative: Lëvizshmëria e të rinjve në Europë, tetor 2014

Në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcimit të demokracisë pjesëmarrëse dhe llogaridhënies institucionale në Bashkinë Shkodër” dhe si pjesë e grupit të punës të hartimit të Strategjisë Kombëtare të Rinisë, Lëvizja Europiane në bashkëpunim me Intelektualët e Rinj Shpresë, i ofrojnë të rinjve një informacion të përgjithshëm për funksionimin e lëvizshmërisë së të […]

Studimi i Politikave: Prokurimi publik elektronik në nivel lokal në Shqipëri dhe Sfidat në luftën kundër korrupsionit, tetor 2014

Ema ka kënaqësinë të prezantojë një politikë të shkurtër të përgatitur në kuadër të Programit TRAIN 2014 (Think Tanks që siguron Hulumtime dhe Këshillime përmes Ndërveprimit dhe Rrjetëzimit), i cili mbështetet nga Zyra e Jashtme Federale Gjermane (Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore) dhe zbatuar nga Këshilli gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP). Garantimi i […]

Studimi i Politikave: Korniza institucionale e negociatave për anëtarësim e Shqipërisë në BE, shtator 2014

Shqipëria po kalon një moment pozitiv lidhur me pranimin në BE dhe ka gjasa të jetë vendi i ardhshëm për të hapur negociatat e pranimit. Në këtë fazë të optimizmit, po bëhen përgatitje të ndryshme strategjike dhe institucionale për plotësimin e reformave dhe hapjen e negociatave për anëtarësim, prandaj është thelbësore që të gjitha masat […]

Fletëpalosje : Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës, dhjetor 2013

EMA ka përgaitur postera dhe një fletëpalosje informues: “Përgatitja e të rinjve për tregun e sotëm të punës” mbështetur nga Olof Palme International Center.