Publikime

Broshura Informative: Mundësitë për arsim dhe formim profesional në Shkodër, dhjetor 2013

Në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcim-it të demokracisë pjesëmarrëse dhe llogarid hënies institucionale në Bashkinë Shkodër”dhe zbatimit të metodologjisë “Vlerësimi i qeverisjes nga komuniteti”, Lëvizja Europiane në bashkëpunim me Intelektualët e Rinj Shpresë, Shkodër synojnë rritjen e përgjegjshmërisë institucionale të Bashkisë Shkodër, Zyrës së Punës dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit Profesional përkundrejt […]

Vendet në Tranzit 2013: Shqipëria

Freedom House ka publikuar raportin vjetor “Albania 2013 Nations in Transit 2013” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në drejtim të demokratizimit në fusha të rëndësishme si: Qeverisja Demokratike Kombëtare; Procesi Zgjedhor; Shoqëria civile; Media e Pavarur; Qeverisja Lokale Demokratike; Kuadri Gjyqësor dhe Pavarësia; dhe Korrupsioni, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen […]

Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013

Në kuadër të projektit ‘’Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe rritja e angazhimit të të rinjve në proceset elektorale në Shqipëri’’ mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), EMA ka publikuar Broshurën “Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013“ Kjo broshurë synon të vijë më pranë zgjedhësve në përgjithësi dhe votuesve të rinj […]

Dokument politikash: Mospërputhja e Aftësive dhe Arsimi Profesional në fuqinë punëtore shqiptare, nëntor 2012

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju dokumentin e politikave: “Mospërputhja e Aftësive dhe Arsimi Profesional) në fuqinë punëtore shqiptare” nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Fondi Think Tank Fund, Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI). Duke marrë parasysh kontekstin në Shqipëri, bashkëpunimi midis bizneseve dhe universiteteve mund të sjellë rezultate shumë pozitive dhe veçanërisht […]

Studimi i Politikave: Sfidat e Shqipërisë për të përfituar nga Komponenti i Zhvillimit të Burimeve Njerëzore (IPA IV), nëntor 2012

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju Studimin e Politikave – Sfidat e Shqipërisë për të përfituar nga HRDC (IPA IV). Njëzet vitet e fundit të tranzicionit i kanë ekspozuar Shqipërisë vështirësi të mëdha në përshtatjen me ekonominë e tregut të lirë të realitetit, duke krijuar ndryshime drastike në funksionimin e tregut të punës dhe […]

Punimi: Pajtueshmëria me Politikën e Kohezionit të BE-së dhe Kërkesat e IPA-s: Qasja e Qeverisjes Shumë-nivelesh”, nëntor 2012

EMA ka kënaqësinë të ndaj me ju punimin “Pajtueshmëria me Politikën e Kohezionit të BE-së dhe Kërkesat e IPA-s: Qasja e Qeverisjes Shumë-nivelesh”, mbështetur nga Fondacionit Pontis – Sllovaki, Slovak Aid si dhe Slovak Balkan Public Policy Fund. Pabarazitë rajonale në Shqipëri vazhdimisht janë evidentuar jo vetëm nga raporte të ndryshme ndërkombëtare por edhe nga […]

Vende në Tranzit 2012: Shqipëria

Organizata Freedom House ka publikuar raportin e përvitshëm “Nations in Transit 2012” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në drejtim të demokratizimit në fusha të rëndësishme të tilla si: qeverisjen qendrore; procesin zgjedhor; shoqërinë civile; pavarësinë e medias; qeverisjen vendore; pavarësinë e gjyqësorit; dhe korrupsionin, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen e […]

Studimi: Një vështrim mbi programet e nxitjes së punësimit në Shqipëri dhe sfidat e vendit në përfitimin nga komponenti i zhvillimit të burimeve njerëzore (IPA IV), nëntor 2011

EMA ka kënaqësinë të ndaj me ju studimin “Një vështrim mbi programet e nxitjes së punësimit në Shqipëri dhe sfidat e vendit në përfitimin nga Komponenti i zhvillimit të burimeve njerëzore (IPA IV)”, mbështetur nga Balkan Trust for Democracy dhe Fondacioni Friedrich Ebert. Këto njëzet vite tranzicioni e kanë ekspozuar Shqipërinë ndaj vështirësish të mëdha […]

Punimi: Përtej statusit kandidat – qasja drejt anëtarësimit, tetor 2012

EMA ka kënaqësinë të ndaj me ju punimin “Përtej statusit kandidat – qasja drejt anëtarësimit”, mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Think Tank Fund of Open Society Foundations (OSF). Në datë 10 tetor Komisioni Europian publikon Strategjinë e Zgjerimit për vitin 2012-2013, së bashku me Progres Raportet për vendet kandidate dhe potenciale kandidate. Për […]

Dëftesa e Progresit të Shqipërisë Drejt Anëtarësimit në Bashkimin Europian Gjatë Vitit 2011

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju “Dëftesën e Progresit të Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian gjatë vitit 2011”, publikimi i të cilës vjen në kuadër të projektit të mbështetur nga Ambasada Britanike në Shqipëri “Shtjellimi i Procesit të Integrimit Europian”. Dëftesa e Progresit të Shqipërisë drejt Anëtarësimit në BE merr si pikënisje gjendjen […]