Publikime

Politikat e thithjes së trurit dhe impakti i tyre në procesin e Integrimit Europian të Shqipërisë, Qershor 2010

EMA ka kënaqësinë të ndaje me ju policy paper-in “Politikat e Kthimit të Trurit dhe ndikimi i tyre në Procesin e Integrimit Evropian të Shqipërisë”, mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) dhe Think Tank Fun, Open Society Institute (OSI).Ky punim u prezantua gjatë serisë së froumeve politike mbi Integrimin Europian organizuar më 4 Qershor 2010. […]

Zhvillimi i politikave të thithjes së trurit në Ballkanin Perëndimor, korrik 2010

EMA si një nga partnerët e projektit rajonal “Zhvillimi i politikave të kthimit të trurit në Ballkanin Perëndimor”, zbatuar nga Group 484 Beograd, mbështetur nga European Fund for the Balkans (EFB) and Balkan Trust for Democracy (BTD), ka përgatitur tre produkte:` 1. Raporti Kombëtar ” Zhvillimi i politikave të thithjes së trurit në Ballkanin Perëndimor: […]

Raport monitorimi mbi procesin e liberalizimit të vizave me Shqiperinë – Cfarë duhet të presim?, maj 2010

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), e mbështetur nga Fondacioni Ballkanik për Demokraci (BTD), një projekt i Fondit Marshall Gjerman dhe Fondacioni Friedrich Ebert (FES) ka hartuar dokumentin e fundit të politikave me titull “Monitorimi i Procesit të Liberalizimit të Vizave me Shqipërinë : Çfarë duhet të presim? “ Ky dokument ofron një pamje të plotë […]

Aksesi në integrim: Problemet dhe zgjidhjet për përshtatjen e IPA-s në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mali i Zi dhe Maqedoni, maj 2010

EMA mbështetur nga Iniciativa për Reformën e Shërbimit Publik të Institutit të Shoqërisë së Hapur – Budapest, ka përgatitur një dokument politikash me titull “Përdorimi i Integrimit: Problemet dhe Zgjidhjet për Përshtatjen e IPA-s në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Maqedoni”. Ky dokument i politikës botuar në maj 2010 paraqet gjetjet e […]

Dokument Politikë: Presidenca spanjolle e BE: Midis shpresës dhe realitetit, mars 2010

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju dokumentin e politikave: “Presidenca Spanjolle e BE-së: mes shpresës dhe realitetit”, mbështetur nga Fondacioni Friedrich Ebert (FES) dhe Think Tank Fund, Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI). Që nga 1 janari i vitit 2010, Spanja drejton BE. Kjo është hera e katërt kur Spanja mban timonin e makinerive […]

Manual Informativ mbi institucionet shqiptare, shkurt 2010

Në kuadër të projektit “Program Internship-i në Kuvendin e Shqipërisë vjen” stafi i EMAs ka publikuar “Manualin Informativ mbi Institucionet Shqiptare”. Ky manual është projektuar për t’iu ardhur në ndihmë të rinjve duke u ofruar atyre një tablo të përgjithshme të funksionimit të institucioneve të qeverisjes vendore dhe qendrore në Shqipëri. Informacioni, i cili serviret […]

Vendet në tranzit 2010: Shqipëria

Freedom House ka publikuar raportin vjetor “Nations in Transit 2010” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në aspektin e demokratizimit në fusha të rëndësishme si: Qeverisja Demokratike Kombëtare; Procesi Zgjedhor; Shoqëria civile; Media e Pavarur; Qeverisja Lokale Demokratike; Kuadri Gjyqësor dhe Pavarësia; dhe Korrupsioni, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen e kritereve […]

Broshura Informative mbi Programet e Ndihmës së BE, dhjetor 2009

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) mbështetur nga Fondacioni Soros, kanë realizuar projektin “Gjallërimi i bashkëpunimit ndërkufitar në kuadër të politikave rajonale dhe zhvillimit të integruar rural” i cili ka si qëllim promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar në politikat rajonale dhe zhvillimin e integruar rural si një instrument efikas për […]

Dokument Politikash: Një tur në Raportin e Progresit të Komisionit Europian për Shqipërinë, dhjetor 2009

Artikulli “Një tur në Raportin e Progresit të Komisionit Europian për Shqipërinë” përgatitur nga ekipi hulumtues i EMA-s dhe Mirela Bogdani, identifikuan progresin e arritur, mangësitë ekzistuese, si dhe rekomandimet e ofruara. Raportet e Progresit të KE-së për Shqipërinë theksuan se progresi i arritur gjatë këtyre viteve kryesisht shprehet në miratimin e ligjeve, strategjive dhe […]

Vendet në Tranzit 2009: Shqipëria

Freedom House ka publikuar raportin vjetor “Vende në Tranzit  2009” i cili analizon nivelin e progresit të Shqipërisë në aspektin e demokratizimit në fusha të rëndësishme si: Qeverisja Demokratike Kombëtare; Procesi Zgjedhor; Shoqëria civile; Media e Pavarur; Qeverisja Lokale Demokratike; Kuadri Gjyqësor dhe Pavarësia dhe Korrupsioni, fusha të cilat janë vendimtare për përmbushjen e kritereve […]