Publikime

Dokumenti i Politikave: Presidenca suedeze e BE-së dhe implikimet e saj në procesin e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor, tetor 2009

EMA mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) ka përgatitur një përmbledhje të politikave mbi “Presidencën Suedeze të BE-së dhe implikimet e saj në procesin e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor”, të cilat u botuan gjatë forumit të politikës me të njëjtin titull të mbajtur më 16 tetor 2009. prioritetet e Presidencës Suedeze të BE-së, ratifikimi i […]

Monitorimi i procesit të lëshimit të kartave shqiptare të identitetit, tetor 2009

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në kuadrin e projektit “Monitorimi i procesit të lëshimit të kartave të identitetit” mbështetur financiarisht nga Ambasada e SHBA në Shqipëri, organizoi një proçes monitorimi në tri zonat më të mëdha administrative të Shqipërisë, si Tirana, Durrësi dhe Shkodra. Ky projekt synon të rrisë nivelin e transparencës në këtë proces, […]

Dokumenti i Politikave: Liberalizimi i Vizave – Implikimet e një propozimi, shtator 2009

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) e përkrahur nga Fondacioni Ballkanik për Demokraci (BTD), një projekt i Fondit Marshall Gjerman dhe i Fondit Think Tank, Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI) ka përgatitur dokumentin e fundit të politikave “Liberalizimi i Vizave – Implikimet e një propozimi” i cili merr frymëzim nga zhvillimet më të fundit në […]

Projekti i Listës së Bardhë Shengen – në bashkëpunim me Iniciativën Europiane të Stabilitetit (ESI), qershor 2009

EMA është partneri zbatues në “Projektin e Listës së Bardhë të Shengenit” të Iniciativës Europiane të Stabilitetit – ESI. Ky projekt synon të analizojë dokumentet relevante që kanë të bëjnë me përparimin e vendit drejt regjimit pa viza. Këto dokumente përfshijnë: – Udhërrëfyesit; – Raportet mbi aktivitetet dhe arritjet e qeverive të vendeve të Ballkanit […]

Manuali për Procesin e Integrimit Europian, shkurt 2009

“Manuali për Procesin e Integrimit Europian” është botuar nga EMA në kuadër të projektit “Përkrahja e Rrjetit të Pikave Informative të BE-së në qytetet universitare të Shqipërisë”, mbështetur nga Delegacioni i Komisionit Europian në Shqipëri. Ai përmban informacion të detajuar mbi institucionet kryesore të BE-së dhe funksionet e tyre. Ai jep një pasqyrë të qartë […]

Guida e Votuesve të Rinj 2009

Ky botim është pjesë e një serie aktivitetesh që Lëvizja Europiane në Shqipëri ndërmerr me mbështetjen e National Endowment for Democracy, me synim inkurajimin e të rinjve në procesin e vendimmarrjes dhe politikëbërjes. Kjo broshurë synon të vijë më pranë zgjedhësve në përgjithësi dhe votuesve të rinj në veçanti për t’ua bërë më të prekshëm […]

Një vit nga Marrëveshja për Liberalizimin e Vizave. Çfarë ka ndryshuar vërtet ?, janar 2009

EMA ndan me ju botimin e fundit “Një vit nga Marrëveshja për Lehtësimin e Vizave. Çfarë ka ndryshuar me të vërtetë? “, përgatitur nga ekipi i hulumtimit të politikave, me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy, një projekt i Fondit Marshall Gjerman. Hyrja në fuqi e Marrëveshjes për Lehtësimin e Vizave (VFA) midis Shqipërisë dhe […]

Dokumenti i Politikave: Kërkesa e Shqipërisë për anëtarësim në BE, koha për rezultate të prekshme, janar 2009

EMA mbështetur nga Fondi i Think Tank, Instituti i Shoqërisë së Hapur, ka përgatitur botimin e parë të dokumenteve të politikave: “Aplikimi i Shqipërisë për Anëtarësimin në BE: Koha për rezultate të prekshme”. Zhvillimet më të fundit në lidhje me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor ishin […]

Vende në Tranzit 2008: Shqipëria

Ditmir Bushati, Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes Evropiane në Shqipëri ka përgatitur raportin e vendit për vitin 2008, “Vende në Tranzit”, botuar çdo vit nga Freedom House. Raporti bazohet në pesë shtylla: Qeverisja Demokratike Kombëtare, Procesi Zgjedhor, Shoqëria Civile, Pavarësia dhe Transparenca e Mediave, Qeverisja Demokratike Lokale, Korniza Gjyqësore dhe Pavarësia, dhe Korrupsioni, duke matur progresin […]

Dokument Raportues për Lehtësimin e Vizave në Ballkanin Perëndimor: A ka rëndësi?, korrik 2008

Lëvizja Europiane në Shqipëri, në kuadër të projektit “A ka rëndësi? Lehtësimi i vizave në Ballkanin Perëndimor”, mbështetur nga Programi i Partneritetit Lindje-Lindje Përtej Kufijve, Instituti i Shoqërisë së Hapur dhe Fondacioni King Baudouin, publikuan në korrik 2008 Dokumentin Raportues në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes së Lehtësimit të Vizave midis Komuniteteve Europiane dhe Shqipërisë. […]