Diplomaticus News 24: Zgjedhjet për Parlamentin Europian dhe Integrimi i Shqipërisë.

Më 16 maj 2019, z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri, ishte i ftuar në Diplomaticus News24 për të diskutuar rreth Zgjedhjeve për Parlamentin Europian dhe Integrimin e Shqipërisë.

Diplomaticus News 24 Zgjedhjet për Parlamentin Europian dhe Integrimi i Shqipërisë.