Dokumenti i Politikave: Kërkesa e Shqipërisë për anëtarësim në BE, koha për rezultate të prekshme, janar 2009

EMA mbështetur nga Fondi i Think Tank, Instituti i Shoqërisë së Hapur, ka përgatitur botimin e parë të dokumenteve të politikave: “Aplikimi i Shqipërisë për Anëtarësimin në BE: Koha për rezultate të prekshme”.

Zhvillimet më të fundit në lidhje me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor ishin nxitjet për zhvillimin e këtij dokumenti. Aplikimi i Shqipërisë për anëtarësim në BE është konsideruar në kontekstin e praktikave të vendeve të tjera deri më tani dhe situatën brenda BE-së nën Presidencën e Republikës Çeke. Gjithashtu, reformat e kërkuara për të ndërmarrë këtë hap janë analizuar në pikëpamjen e dokumenteve më të rëndësishme të BE-së.