Dokumenti i Politikave: Presidenca suedeze e BE-së dhe implikimet e saj në procesin e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor, tetor 2009

EMA mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung (FES) ka përgatitur një përmbledhje të politikave mbi “Presidencën Suedeze të BE-së dhe implikimet e saj në procesin e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor”, të cilat u botuan gjatë forumit të politikës me të njëjtin titull të mbajtur më 16 tetor 2009. prioritetet e Presidencës Suedeze të BE-së, ratifikimi i Traktatit të Lisbonës nga Irlanda në referendum dhe zhvillimet më të fundit në procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor janë nxitësit kryesorë për zhvillimin e këtij forumi të politikës.
Analiza e politikave analizon prioritetet e Presidencës suedeze të BE-së dhe qasjen e saj për vendet e Ballkanit Perëndimor duke u fokusuar në rastin shqiptar në veçanti.