Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013

Në kuadër të projektit ‘’Forcimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe rritja e angazhimit të të rinjve në proceset elektorale në Shqipëri’’ mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), EMA ka publikuar Broshurën “Guida e Votuesve të Rinj – Zgjedhjet e Përgjithshme 2013

Kjo broshurë synon të vijë më pranë zgjedhësve në përgjithësi dhe votuesve të rinj në veçanti, për t’i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë rëndësinë që ka pjesëmarrja e tyre për procesin zgjedhor në tërësi, me synim inkurajimin e të rinjve në procesin e vendimmarrjes dhe politikbërjes.