EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale
Më 26 qershor në Tiranë u zhvillua takimi diskutues mbi Direktivën 96/71/KE mbi “Dërgimin me Shërbim të Punonjësve”. Takimi synonte të diskutonte shkallën e përafrimit të Direktivës në legjislacionin ...

Read more

EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale
Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi
Në kuadër të Revistës Juridike Shqiptare një tjetër aktivitet u zhvillua këtë herë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Shkencave Politike më 14 ...

Read more

Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi
Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së
Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave, në bashkëpunim me Ambasadën e Holandës në Shqipëri, më datën 5 qershor 2018 organizuan diskutimin e hapur mbi kapacite ...

Read more

Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së
Modeli i Simulimit të Institucioneve të BE-së 2018 Modeli i Simulimit të Institucioneve të BE-së 2018
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), me mbështetjen e European Movement International, në kuadër të Programit ‘Europe for Citizens’ financuar nga Komisioni Europian, zhvilloi trajnimin e pjesëmarrësve ...

Read more

Modeli i Simulimit të Institucioneve të BE-së 2018
Aktiviteti Prezantues në Durrës i Revistës Juridike Shqiptare, 30 mars 2018 Aktiviteti Prezantues në Durrës i Revistës Juridike Shqiptare, 30 mars 2018
Më 30 mars 2018 u zhvillua aktiviteti prezantues dhe diskutues mbi Revistën Juridike Shqiptare në ambientet e Universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm përfaq ...

Read more

Aktiviteti Prezantues në Durrës i Revistës Juridike Shqiptare, 30 mars 2018