Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Pas aktivitetit të parë informues të zhvilluar nga EMA mbi zbatimin dhe sfidat e RAT dhe rolin e bashkive të reja, kapacitetet e nevojshme për zbatimin e kësaj reforme dhe përfshirjen e qytetarëve me ...

Read more

Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Më datë 07 korrik 2017, te salla e EU Info Centre Shkodër, Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe në kuadër ...

Read more

Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Sesion informues në Elbasan: Prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare Sesion informues në Elbasan: Prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare
Më 26 maj 2017, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, Lëvizja Europiane në Shqipëri zhvilloi aktivitetin prezantues mbi Revistën Juridike Shqiptare (AJL), nismë e ndërmarr ...

Read more

Sesion informues në Elbasan: Prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare
Forum Informues në Elbasan: Informimi mbi Sfidat e Reformës Administrativo-Territoriale Forum Informues në Elbasan: Informimi mbi Sfidat e Reformës Administrativo-Territoriale
Më datë 26 maj 2017, te salla e bibliotekës së Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me këtë universitet dhe në kuadër të nismës mbështetur nga ...

Read more

Forum Informues në Elbasan: Informimi mbi Sfidat e Reformës Administrativo-Territoriale
Forum Diskutimi në Vlorë: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Forum Diskutimi në Vlorë: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Më datë 19 maj 2017, Lëvizja Europiane në Shqipëri(EMA) në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Vlorë dhe Shërbimin Social Shtetëror Vlorë, e me mbështetjen e National Endowment for Democracy (NED) zhvil ...

Read more

Forum Diskutimi në Vlorë: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin