AIEN – Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave – Kapitulli 24”, 3-4 nëntor 2017 AIEN – Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave – Kapitulli 24”, 3-4 nëntor 2017
Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 3-4 nëntor 2017 u zhvillua Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave”, me fokus Kapitullin 24 të ...

Read more

AIEN – Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave – Kapitulli 24”, 3-4 nëntor 2017
AIEN – Moduli IV: “Lëvizja e Lirë e Personave”, 15-16 shtator 2017 AIEN – Moduli IV: “Lëvizja e Lirë e Personave”, 15-16 shtator 2017
Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 15-16 shtator u zhvillua Moduli IV: “Lëvizja e lirë e personave”, me fokus lëvizjen e lirë të pers ...

Read more

AIEN – Moduli IV: “Lëvizja e Lirë e Personave”, 15-16 shtator 2017
AIEN- Moduli III: “Katër Liritë – Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”, 14-15 korrik 2017 AIEN- Moduli III: “Katër Liritë – Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”, 14-15 korrik 2017
Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në datat 14-15 korrik 2017 u zhvillua Moduli III: “Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbi ...

Read more

AIEN- Moduli III: “Katër Liritë – Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”, 14-15 korrik 2017
Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Pas aktivitetit të parë informues të zhvilluar nga EMA mbi zbatimin dhe sfidat e RAT dhe rolin e bashkive të reja, kapacitetet e nevojshme për zbatimin e kësaj reforme dhe përfshirjen e qytetarëve me ...

Read more

Forum Diskutimi në Elbasan: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin
Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin Më datë 07 korrik 2017, te salla e EU Info Centre Shkodër, Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe në kuadër ...

Read more

Forum Diskutimi në Shkodër: RAT-Sfidat dhe rekomandimet për zbatimin