Konventa Rajonale për Integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor, Dhjetor 2015

EMA ka kënaqësinë të ndajë me ju broshurën informative “Konventa Rajonale për Integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor” në kuadër të projektit të zbatuar nga Lëvizja Europiane në Mal të Zi, në partneritet me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri dhe Lëvizjen Europiane në Serbi, të mbështetur financiarisht nga Pakti i Stabilitetit Gjerman dhe Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit.