EuroSpeak: ‘E drejta e grave në BE: Shëndeti seksual e riprodhues’ 25 mars 2021 EuroSpeak: ‘E drejta e grave në BE: Shëndeti seksual e riprodhues’ 25 mars 2021
 Më datë 25 mars EuroSpeak organizoi online aktivitetin informues me fokus ‘E drejta e grave në BE: Shëndeti seksual e riprodhues’. Ky ishte eventi i tretë i ciklit të aktiviteteve që po mbahen gjatë ...

Read more

EuroSpeak: ‘E drejta e grave në BE: Shëndeti seksual e riprodhues’ 25 mars 2021
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA
Në kuadër të projektit të Qendrës Burimore Kombëtare për Shoqërinë Civile në Shqipëri, të implementuar nga Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqi ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA
EuroSpeak: Covid-19, lajmet e rreme dhe menaxhimi i katastrofave, 25 shkurt 2021 EuroSpeak: Covid-19, lajmet e rreme dhe menaxhimi i katastrofave, 25 shkurt 2021
Më 25 shkurt 2021, EuroSpeak organizoi Aktivitetin Informues me fokus ‘Covid-19, lajmet e rreme dhe menaxhimi i katastrofave’. Në kuadër të ciklit të aktiviteteve që do të mbahen në periudhën janar – ...

Read more

EuroSpeak: Covid-19, lajmet e rreme dhe menaxhimi i katastrofave, 25 shkurt 2021
Konventa – GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021 Konventa – GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021
Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) dhe me mbështetjen financiare të Asistencën Zyrtare për Zhvillim të R ...

Read more

Konventa – GP I, Sesioni 2: Negociatat e Shqipërisë për anëtarësim në BE dhe përvoja rajonale – Kapitulli 23 në fokus, 5 shkurt 2021
Konventa – GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021 Konventa – GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021
Më 18 janar 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe mbështetjen e SlovakAid, organizoi  në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Europi ...

Read more

Konventa – GP IV, Sesioni 2: Organet e menaxhimit dhe zbatimit të programeve të financuara nga BE, 18 janar 2021