Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë
Të premten më 7 shkurt 2020 u zhvillua në Tirana paneli i diskutimit: “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e BallVizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 20 ...

Read more

Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë
Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për SHC Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për SHC
Në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen E ...

Read more

Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për SHC
Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës
Në kuadër të projektit “Shqyrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit”, që po zbatohet nga Lë ...

Read more

Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës
Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, janar 2020 Tiranë Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, janar 2020 Tiranë
Në kuadër të projektit “Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Malit të Zi” implementuar nga Democracy for Development (D4D) (Kosov ...

Read more

Evoluojnë apo sillen në rreth: Reformat institucionale dhe legjitimiteti demokratik në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, janar 2020 Tiranë
Prezantim i Analizës SWOT në kuadër të Projektit Erasmus + “T.A.K.E Part”, nëntor 2019 Prezantim i Analizës SWOT në kuadër të Projektit Erasmus + “T.A.K.E Part”, nëntor 2019
Në datën 5 nëntor 2019 u zhvillua takimi informues në Europe House Tiranë, mes European Movement in Albania (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin e dytë që do të zhvillohet në kuadër t ...

Read more

Prezantim i Analizës SWOT në kuadër të Projektit Erasmus + “T.A.K.E Part”, nëntor 2019