Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse
Konferenca përmbyllëse është mbajtur më 30 korrik 2020, nëpërmjet platformës Zoom. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi  50 pjesëmarrës, kryesisht profesionistë nga institucione publike, përfaqësues të N ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse
Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020 Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020
Në kuadër të projektit: “Shqyrtimi i ndikimit të Integrimit Europian në  dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë” zhvilluar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me ELIAMEP në Greqi, 12 we ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020
Seritë e Integrimit Europian – Java e dytë 14 -17 korrik 2020 Seritë e Integrimit Europian – Java e dytë 14 -17 korrik 2020
  Webinar 5, 14 korrik 2020 – Webinar i pestë u zhvillua me folësin kryesor Dr. Karantrantos. Ai foli për politikat e BE-së në fushën e Luftimit dhe Parandalimit të Ekstremizmit të dhunshëm ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Java e dytë 14 -17 korrik 2020
Seritë e Integrimit Europian – Java e parë, 3-10 korrik 2020 Seritë e Integrimit Europian – Java e parë, 3-10 korrik 2020
Në kuadër të projektit: “Shqyrtimi i ndikimit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë” zhvilluar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me ELIAMEP në Greqi, 12 web ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Java e parë, 3-10 korrik 2020
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces
Në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen E ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces