Dita e Europës 2019 – Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2019 Dita e Europës 2019 – Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2019
Për të pestin vit radhazi Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi Modelin Simulues të Institucioneve të Bashkimit Europian (EUIS) 2019 në Shqipëri. Ky simulim u organizua me mbështetjen e Lëvizj ...

Read more

Dita e Europës 2019 – Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2019
Dixhitalizimi si mjet për forcimin e demokracisë- Analiza SWOT Dixhitalizimi si mjet për forcimin e demokracisë- Analiza SWOT
Në datën 5 qershor 2019 u zhvillua takimi informues në Tiranë, mes Lwvizjes Europiane në Shqipëri (EMA) dhe 25 të rinjve të përzgjedhur për seminarin e parë në kuadër të projektit të Programit Erasmus ...

Read more

Dixhitalizimi si mjet për forcimin e demokracisë- Analiza SWOT
Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019 Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019
Më 28 maj 2019, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës, u organizua Forumi Rinor me temën: “Zgjedhjet e BE-së: Ndikimi i tyre në BE dhe në të ardhmen e Shqipëris ...

Read more

Dita e Europës 2019 – Forum Rinor : Zgjedhjet e Parlamentit Europian – Ndikimi i tyre në BE dhe të ardhmen e Shqipërisë, 28 maj 2019
Aktivitet Informues : Projekti T.A.K.E Part Aktivitet Informues : Projekti T.A.K.E Part
Në takimin informues të mbajtur më datë 18 mars 2019, mes European Movement in Albania (EMA) e të rinjve të përzgjedhur për aktivitetin që do të zhvillohet në Napoli në kuadër të projektit TAKE Part, ...

Read more

Aktivitet Informues : Projekti T.A.K.E Part
Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019 Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Balkans Policy Research Group (BPRG) në Kosovë dhe European Movement Novi Sad në Serbi mbështetur nga Western Balkan Fund (WBF) kanë organizuar Fo ...

Read more

Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019