Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023 Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023
Më 3 korrik 2023, u mbajt aktiviteti i radhës në kuadër të Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile e cila po implementohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Eu ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra
Më 23 qershor 2023, EMA organizoi një Workshop me temë “Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile”, në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbës ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë
Më datë 2 qershor 2023, pranë Shtëpisë së Europës në Tiranë, u zhvillua një workshop që kishte si synim angazhimin e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negocia ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 16 maj 2023, Vlorë Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 16 maj 2023, Vlorë
Më 16 maj 2023, EMA organizoi në Vlorë një workshop me temë “Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociata ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 16 maj 2023, Vlorë
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:  Sesione Mentorimi Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Mentorimi
Në kuadër të projektit Qendra Kombëtare Burimoree Burimeve për Shoqërinë Civile në Shqipëri, zbatuari organizuar nga Partnerët për Ndryshim dhe Zhvillim në Shqipëri në bashkëpunim me Lëvizjen Europian ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Mentorimi