Konventa- GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020 Konventa- GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020
Më 9 dhjetor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Kuvendi i Shqipërisë dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian (KKIE) në partneritet me Slovak Foreign Policy Assoc ...

Read more

Konventa- GP III, Sesioni 1: Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian, 9 dhjetor 2020
Konventa- GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020 Konventa- GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020
Më 16 nëntor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), dhe Ministria e Drejtësisë (MD) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid, organizoi Sesionin ...

Read more

Konventa- GP I, Sesioni 1: Ndihma ligjore falas në Shqipëri – roli dhe kontributi i aktorëve jo shtetërorë, 16 nëntor 2020
Konventa – GP IV, Sesioni 1: Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kap. 22 dhe menaxhimi i fondeve të BE, 23 tetor 2020 Konventa – GP IV, Sesioni 1: Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kap. 22 dhe menaxhimi i fondeve të BE, 23 tetor 2020
Më 23 tetor 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (ADF) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, në kuadër të Konventës Kombëtare për I ...

Read more

Konventa – GP IV, Sesioni 1: Sfidat e Shqipërisë në kuadër të kap. 22 dhe menaxhimi i fondeve të BE, 23 tetor 2020
Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse
Konferenca përmbyllëse është mbajtur më 30 korrik 2020, nëpërmjet platformës Zoom. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi  50 pjesëmarrës, kryesisht profesionistë nga institucione publike, përfaqësues të N ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Konferenca Përmbyllëse
Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020 Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020
Në kuadër të projektit: “Shqyrtimi i ndikimit të Integrimit Europian në  dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë” zhvilluar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri në bashkëpunim me ELIAMEP në Greqi, 12 we ...

Read more

Seritë e Integrimit Europian – Java e tretë, 21-28 korrik 2020