Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 24 tetor 2023 Elbasan Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 24 tetor 2023 Elbasan
U zhvillua më 24 tetor 2023, në Elbasan workshopi në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Universitetin e El ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 24 tetor 2023 Elbasan
Çështjet e shtetit të së drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e kërkuesve shqiptarë, 29 shtator 2023 Çështjet e shtetit të së drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e kërkuesve shqiptarë, 29 shtator 2023
Më datë 29 shtator 2023 Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) organizoi forumin me temë “Çështjet e Shtetit të së Drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e Kërkuesve shqiptarë”, në kuadër të ...

Read more

Çështjet e shtetit të së drejtës në kuadër të Integrimit Europian nën lupën e kërkuesve shqiptarë, 29 shtator 2023
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023 Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023
Më 3 korrik 2023, u mbajt aktiviteti i radhës në kuadër të Qendrës Burimore për Shoqërinë Civile e cila po implementohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Eu ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri:Mundësitë për përfshirje të shoqërisë civile në procesin e negociatave për arsimin, shkencën dhe rininë, 3 korrik 2023
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra
Më 23 qershor 2023, EMA organizoi një Workshop me temë “Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile”, në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbës ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Mundësitë për mbështetje dhe grante nga BE për Shoqërinë Civile, 23 Qershor 2023, Shkodra
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë
Më datë 2 qershor 2023, pranë Shtëpisë së Europës në Tiranë, u zhvillua një workshop që kishte si synim angazhimin e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negocia ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE- përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave, 02 qershor 2023, Tiranë