Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces
Në kuadër të Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian dhe që zbatohet nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Lëvizjen E ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Sesione Trajnimi mbi Integrimin Europian të Shqipërisë dhe rolin e Shoqërisë Civile në këtë proces
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA
Në kuadër të projektit të Qendrës Burimore Kombëtare për Shoqërinë Civile në Shqipëri, të implementuar nga Partnerët në Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqi ...

Read more

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri: Leksione mbi Integrimin Europian për Akademinë e OJF-ve nga EMA
Konventa: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), Sesioni I, Grupi i Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri Konventa: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), Sesioni I, Grupi i Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri
Më 28 Shkurt 2020, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy Association  dhe Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e SlovakAid, organizoi Sesionin e I të Grupit ...

Read more

Konventa: Miratimi i Strategjisë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit (të rregullt dhe të parregullt), Sesioni I, Grupi i Punës 2: Drejtësi, Liri, Siguri
Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë
Të premten më 7 shkurt 2020 u zhvillua në Tirana paneli i diskutimit: “Vizioni i të rinjve për të ardhmen e BallVizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 20 ...

Read more

Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Ballkanit: Drejt horizonteve alternative, shkurt 2020 Tiranë
Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës
Në kuadër të projektit “Shqyrtimi i ndikimit të procesit të Integrimit Europian në dimensionin Socio-Ekonomik të Shqipërisë – duke u bazuar në eksperiencat e vendeve të rajonit”, që po zbatohet nga Lë ...

Read more

Zgjerimi në BE: Krahasim i përvojës shqiptare në procesin e Integrimit Europian me atë të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë, janar 2020 Durrës