EuroSpeak: ‘Shqipëria dhe Shteti i së Drejtës’ EuroSpeak: ‘Shqipëria dhe Shteti i së Drejtës’
U mbajt më 28 qershor 2021 aktiviteti i gjashtë i ciklit të aktiviteteve informuese që po zhvillohen në kuadër të EuroSpeak. Këtë herë fokusi ishte te ‘Shqipëria dhe Shteti i së Drejtës’ duke analizua ...

Read more

EuroSpeak: ‘Shqipëria dhe Shteti i së Drejtës’
Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 5: “Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021 Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 5: “Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021
Më 22 qershor 2021, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me Slovak Foreign Policy Association dhe me mbështetjen financiare të SlovakAid organ ...

Read more

Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 5: “Themelimi, organizimi dhe funksionimi i rrjetit të të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) – praktikat më të mira nga Sllovakia”, 22 qershor 2021
Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës I, Sesioni 3: “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021 Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës I, Sesioni 3: “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021
Në kuadër të Konventës Kombëtare mbi Integrimin Europian 2019-2021, Ministria e Drejtësisë dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), në partneritet me Shoqatën Sllovake për Politikën e Jashtme (SFPA) d ...

Read more

Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës I, Sesioni 3: “Roli i grupeve të interesit në negociatat për anëtarësim në BE – përvoja sllovake”, 18 qershor 2021
Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 4 “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – Treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021 Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 4 “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – Treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021
U mbajt më 15 qershor 2021 sesioni 4 i Grupit të Punës III në kuadër të Konventës organizuar nga EMA, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në partneritet me SFPA dhe me mbështetjen e SlovakAid. ...

Read more

Konventa për Integrimin Europian 2019-2021, Grupi i Punës III, Sesioni 4 “Skemat e mbrojtjes dhe promovimit të cilësisë së produkteve – Treguesi gjeografik dhe emërtimi i origjinës”, 15 qershor 2021
Konventa për Integrimin Europian 2019 – 2021, Grupi i Punës IV, Sesioni 4: Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal, 7 qershor 2021 Konventa për Integrimin Europian 2019 – 2021, Grupi i Punës IV, Sesioni 4: Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal, 7 qershor 2021
 Më 7 qershor 2021 u mbajt Sesioni 4 i Grupit të Punës IV me temë: “Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal”. Ky event u zhvillua nga EMA, ADF në bashkëpunim me Slovak Foreign Policy ...

Read more

Konventa për Integrimin Europian 2019 – 2021, Grupi i Punës IV, Sesioni 4: Rregullat e prokurimit nën programet e zhvillimit rajonal, 7 qershor 2021