Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019 Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me Balkans Policy Research Group (BPRG) në Kosovë dhe European Movement Novi Sad në Serbi mbështetur nga Western Balkan Fund (WBF) kanë organizuar Fo ...

Read more

Forum Rajonal: Arsimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të vendeve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE, Shkurt 2019
Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik” Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”
Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D),  ka lansuar punimin “Konektivitet për Zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”, hulumtim ky i përqendruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Ky hulumtim është rea ...

Read more

Konferenca për lansimin e punimit “Konektivitet për zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”
Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018. Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018.
Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) në bashkëpunim me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Kosovë dhe Transconflict në Serbi, me mbështetjen e European Fund for Balkan (EFB) organizuan në datë ...

Read more

Forum Diskutues: Konektivitet për Zhvillim në aksin Shqipëri-Kosovë-Serbi, Nëntor 2018.
EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale
Më 26 qershor në Tiranë u zhvillua takimi diskutues mbi Direktivën 96/71/KE mbi “Dërgimin me Shërbim të Punonjësve”. Takimi synonte të diskutonte shkallën e përafrimit të Direktivës në legjislacionin ...

Read more

EEPOW: Takim diskutues mbi Dërgimin me shërbim të punonjësve: Kuadri rregullator ligjor dhe ndikimet sociale
Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi
Në kuadër të Revistës Juridike Shqiptare një tjetër aktivitet u zhvillua këtë herë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me departamentin e Shkencave Politike më 14 ...

Read more

Sesion Diskutimi në Tiranë rreth Revistës Juridike Shqiptare dhe Blogut mbi Reformën në Drejtësi