Kuvendi live: ”Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë’

 

Më 9 dhjetor 2020, u organizua takimi online në kuadër të Konventës për Integrimin Europian,  sesioni 1 i Grupit të Punës III me temë  “Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian”. Ky sesion u zhvillua nga Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), Kuvendi i Shqipërisë dhe Sekretariati Teknik i Këshilli Kombëtar të Integrimit Europian (KKIE) në partneritet me Slovak Foreign Policy Association, me mbështetjen financiare të SlovakAid.

Kuvendi live: ”Siguria ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë’