Top Channel: Europa post-Merkel

Më 19 nëntor 2018, z. Gledis Gjipali, Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri, u intervistua për Top Channel, për të diskutuar mbi Europën pas-Merkel.

Top Channel  Europa post-Merkel