Vende në Tranzit 2008: Shqipëria

Ditmir Bushati, Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes Evropiane në Shqipëri ka përgatitur raportin e vendit për vitin 2008, “Vende në Tranzit”, botuar çdo vit nga Freedom House. Raporti bazohet në pesë shtylla: Qeverisja Demokratike Kombëtare, Procesi Zgjedhor, Shoqëria Civile, Pavarësia dhe Transparenca e Mediave, Qeverisja Demokratike Lokale, Korniza Gjyqësore dhe Pavarësia, dhe Korrupsioni, duke matur progresin e ndryshimeve demokratike në Shqipëri.
Këtu mund të shihni përmbledhjen e gjetjeve: Shqipëria – “Vende në tranzit 2008”